مجله بالیز

بالیزی های عزیز سلام. تو سومین و آخرین قسمت از سری توالی های پادکست های الگوریتم های گوگل قراره درباره الگوریتم های دزدان دریایی و گورخر صحبت کنیم. پس با ما همراه باشین.

بالیزی های عزیز سلام. تو دومین قسمت از سری توالی های پادکست های الگوریتم های گوگل قراره درباره الگوریتم پنگوئن صحبت کنیم. پس با ما همراه باشین.

بالیزی های عزیز سلام. تو این پادکست قراره در مورد الگوریتم های گوگل صحبت کنیم. اینکه چی هستن برای چی ساخته شدن؟ هدفشون چیه و .... تمام این موارد رو تو این پادکست قراره با شما در میون بذاریم. پس با ما همراه باشین.